Saltar apartados

Memoria - SIGUA 2016/2017

Memòria SIGUA 2017

Durant el curs 2016/2017 les activitats desenvolupades en el Sistema d'Informació Geogràfica de la Universitat d'Alacant (SIGUA) han sigut:

Infraestructura

Servidors
 • Recerca en la virtualització de servidors mitjançant dockers per a la reproducibilidad i automatització de tasques.

 • Optimització de les directives SSL per a adequació als requeriments de seguretat.

 • Tasques de manteniment

Protocol d'espais
 • Manteniment i actualització dels responsables de manteniment del Protocol d'Espais.
 • Revisió periòdica de les activitats de manteniment del Protocol d'Espais i resolució d'incidències puntuals per part dels usuaris

 • Desenvolupament d'eina d'enviament de notificacions via email als responsables SIGUA de cada unitat/departament per a notificar la necessitat de situar correctament al seu personal després de sobrepassar un percentatge de desubicados.

 • Creació de noves activitats o usos d'estada més específics per a cadascun dels usos universitaris.

 • Creació d'extensió del programari QGIS per a realitzar mapes temàtics i utilitats d'impressió.

Administració de Bases de dades
 • Desenvolupament de nous recursos en l'API de SIGUA per a oferir les dades de SIGUA via recursos REST.

 • Avaluació periòdica de l'eina d'emmagatzematge històric de Base de dades de SIGUA utilitzant Redis + Python + PostgreSQL.

 • Nova utilitat en l'API REST per a associar URLs a codis SIGUA de forma persistent o temporal. L'API utilitza Redis com a magatzem de claus.
 • Actualització de la utilitat en línia de comandos per a la transferència de dades entre les bases de dades PostgreSQL de SIGUA i ORACLE del Servei d'Informàtica, utilitzant Linux: fluïu

 • Sincronització mensual entre la base de dades SIGUA (PostgreSQL) i vistes materialitzades del Servei Informàtica (ORACLE).

Desenvolupaments Web
 • Desenvolupament i integració de nova eina de visualització d'horaris d'Aules en el visor de SIGUA.

 • Canvi del proveïdor d'imatge aèria, substitució la imágen de google satelite , per una imatge del PNOA, resident en un docker, a través del com se serveix en format wms per a integrar en el visor.

 • Actualització d'eina per a afegir enllaços web dins de cada geometria de SIGUA, possibilitant incloure enllaços a pàgines web relacionades amb una determinada estada.

 • Millores i actualitzacions de les funcionalitats existents en el visor.
 • Millora de l'eina d'impressió des de la web de SIGUA.

 • Integració de l'aplicació SIGUA dins d'UACLOUD, comunicacions constants amb el Servei d'Informàtica i realització de proves d'integració.
SiguAdmin
 • Modificacions puntuals de les regles de sincronització entre les dades d'Oracle del Servei d'Informàtica i la Base de dades de SIGUA

Recerca i prototipado

 • Actualitzacions d'eina per a automatització en temps real de la cartografia de SIGUA després d'una modificació de cartografia en la Base de dades: Mapproxy+Redis+Postgresql
 • Estudi d'alternatives per a la implantació de xarxes de posicionament a l'interior d'edificis (balises, navegació inercial, WiFi,...).
 • Estudi d'eines d'establiment de rutes.
 • Estudi de noves funcionalitats en PostgreSQL 9.X :
  • Vistes materialitzades.
  • Avaluació del log de la base de dades.
  • Estadístiques d'ús de la base de dades.
  • Extensió madlib per a mineria de dades.

 • Generació d'infraestructura d'extracció d'estats històrics de la base de dades de SIGUA reclamats per Comptabilitat Analítica mitjançant una xarxa de dockers i cachés de Redis.
 • Configuració d'un entorn de desenvolupament per a processament analític de dades en PostgreSQL 9.5, incloent sèries temporals (Docker containers + postgres_fdw + binary JSON + GROUPING SETS)
 • Recerca en FrameWorks MVC per a desenvolupament de nova infraestructura web de SIGUA i integració de funcionalitats en UACLOUD.

Dades

 • Treball de camp per a comprovació de geometries de condícies després de verificació per part de conserges d'edificis.
 • Converses amb els responsables de gestió d'espais docents per a detectar possibles inconsistències entre SIGUA i UXXI.
 • Treballs de camp puntuals per a verificació de geometries i espais, després de modificacions i obres.
 • Fusió de departaments i adequació de les dades a la nova realitat.
 • Avaluació prèvia de modificació de claus sense afectar la integritat referencial ni patrons de cadena.

Suport

 • Suport a responsables del Protocol d'Espais i la seua aplicació.
 • Suport a usuaris de l'aplicació d'escriptori SIGUAdmin.
 • Suport a usuaris de l'aplicació web SIGUA

Laboratori de Geomàtica - Institut Interuniversitari de Geografia


Laboratori de Geomàtica - Institut Interuniversitari de Geografia
Universitat d'Alacant
Apartat de Correus, 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3945

Fax: (+34) 96 590 9485

Twitter: http://www.twitter.com/geomatica_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464