Saltar apartados

Projecte Ramon Llull: Sistema de gestió d'alteracions catastrals per a les notaries

Projecte Ramon Llull - Plataforma de gestió d'expedients de alteració cadastral

La qualitat de la informació sobre la propietat necessita d'instruments que permeten obtenir més benefici de la informació geogràfica en la gestió dels actius immobles. Des de l'any 2005, el projecte de recerca Ramon Llull està dedicat a investigar l'ús d'informació geogràfica en el tràfic d'informació sobre actius immobles, patrocinat pel Col·legi Notarial de València i el Consell General del Notariat, sota la direcció d'Antonio Jiménez Clar i Alfredo Ramón Morte, professors de les àrees de Dret Civil i Anàlisi Geogràfica Regional, al capdavant d'un grup d'investigadors del Laboratori de Geomática de l'Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat d'Alacant.

Entre els resultats, destacarem la creació d'un conjunt d'aplicacions informàtiques capaces de facilitar als professionals, tècnics, juristes, eines basades en Sistemes d'Informació Geogràfica per a la gestió d'informació geogràfica cadastral, concordes amb els requeriments de la pròpia gestió cartogràfica de la Direcció general de Cadastre, la col·laboració del qual ha sigut decisiva, més enllà dels diversos serveis telemàtics que ja presta la seua Oficina Virtual.

Aquests desenvolupaments permeten comprovar la geometria de les parcel·les cadastrals implicades en diversos tipus d'operacions d'alteració bàsiques (agregació, segregació, divisió o partió), obra nova i divisió horitzontal, mitjançant l'ús transparent de matrius de comparació topològica. A la inspecció castogràfica, se suma la possibilitat de generar automàticament els components necessaris per a construir la proposta d'alteració en format digital, els formularis tipus 902 o 903 en PDF, així com eixides gràfiques a pantalla/paper, incorporant el plànol a la pròpia escriptura, per a donar major seguretat jurídica a la Declaració Cadastral.

Les aplicacions client han sigut concebudes per a una gran facilitat d'ús, gràcies a la transparència dels processos més complexos, descarregant la informació de referència mitjançant una sol·licitud HTTP a l'Oficina Virtual de Cadastre. Els components s'han desenvolupat en Llenguatge C#, basades en components de codi obert com el framework de rendering SharpMap o la llibreria d'anàlisi NTS Net Topology Suite.

La clau de l'èxit resideix en la capacitat de comunicació segura i efectiva entre personal amb perfils de formació jurídica i tècnica, des d'un entorn de treball intuïtiu i comú a tots els usuaris. En aquest sentit, ajuda molt el recurs als serveis web de la Infraestructura de Dades Espacial d'Espanya (IDEE) com a fons visual de referència cartogràfica. Açò, juntament amb els serveis de descàrrega de dades, la conversió de les geometries de CAD a formats de dades GIS, la detecció d'errors topològics per a la incorporació de la proposta en el SIGCA de Cadastre i la possibilitat de revisar el projecte o expedient d'alteració des d'un entorn de treball gràfic, converteixen a l'eina en un autèntic banc de proves previ a l'atorgament de la seua escriptura pública.

 

 

Si el client destaca per la seua senzillesa d'ús, la part del servidor assegura la seua robustesa, competència i seguretat a través d'un entorn de treball amb accés certificat / signatura digital des del client (certificat notarial, eDNI...), un servei WEB d'assistència tècnica -formació en línia- actualització de versions i un Servidor de Dades dedicat a gestionar tots els expedients d'alteració cadastral elaborats per les aplicacions client, per a donar la necessària seguretat al tràmit i als processos de treball.

La necessitat d'ajustar les eines a les necessitats dels usuaris imposa que siguen escalables i flexibles, conforme al desenvolupament del mateix projecte, raó fonamental de l'ús informàtic de codi obert i programari lliure, a càrrec d'un grup de desenvolupament en contínua evolució, investigant eines que permeten fer ús de serveis interoperables, i normalitzats (OGC) que podrien alliberar part de l'operatiu client per al seu ús des d'un navegador web.

En el WEB podrem accedir a la descàrrega de versions, documentació i assistència tècnica, com a fase experimental de posada en explotació, així com un programa de formació d'usuaris i divulgació del projecte. La primera edició d'aquests cursos va tenir lloc el passat mes de març en la Universitat d'Alacant i les pròximes tindran lloc en el Col·legi Notarial de València i en la Seu Universitària de Benissa, durant els mesos de maig, juny i juliol.

 

Més informació:

proyecto.ramonllull@ua.es

Laboratori de Geomàtica - Institut Interuniversitari de Geografia


Laboratori de Geomàtica - Institut Interuniversitari de Geografia
Universitat d'Alacant
Apartat de Correus, 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3945

Fax: (+34) 96 590 9485

Twitter: http://www.twitter.com/geomatica_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464