Saltar apartados

Projecte SIOSE-INNOVA

ProjecteEl Projecte SIOSE-INNOVA és un projecte d'investigació finançat pel Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

ObjectiusAquest projecte s'organitza en dues parts complementàries:

    Una part d'innovació tècnica que consisteix a comprovar quines tecnologies NoSQL aporten les millors solucions per explotar determinades facetes de la base de dades SIOSE
    Una part aplicada que implica la posada en pràctica d'aquestes noves tecnologies en casos d'estudi reals.

Durant els tres anys que durarà el projecte s'aconseguiran els següents objectius específics:

    Crear un marc d'experimentació reproduïble i fàcilment utilitzable per un gran nombre d'usuaris.
    Analitzar les necessitats i rendiment de diferents tecnologies de bases de dades NoSQL per a l'explotació del SIOSE.
    Desenvolupar i implementar un nou model de dades auxiliar que permeti estendre les possibilitats d'anàlisi del SIOSE amb tècniques de Big Data o Data Mining.
    Avaluar la usabilitat de les dades SIOSE en diferents plataformes tecnològiques, mitjançant la seva aplicació en casos d'ús reals en què utilitzar dades d'ocupació del sòl resulti essencial.

ResumEls usos del sòl (Land Use; LU) es defineixen com classificacions del territori, d'acord amb la seva dimensió funcional o la seva dedicació socioeconòmica, tant actual com planificada (per exemple, residencial, industrial, comercial, agrícola, forestal, recreatiu). En canvi, les cobertures del sòl (Land Cover; LC) es defineixen des d'un punt de vista més antropocèntric, descrivint la superfície de la Terra per les seves característiques biofísiques.

La disponibilitat de conjunts de dades LU / LC homogenis és una necessitat indispensable per a la presa de decisions polítiques i per a una administració efectiva dels recursos naturals. Aquestes capes de geoinformació són necessàries en tot tipus d'estudis geogràfics d'ordenació del territori, silvicultura, agricultura, gestió de recursos hídrics, riscos naturals, conservació del medi ambient i estudis sobre canvi climàtic.

El 2005, SIOSE (Sistema d'Informació sobre Ocupació del Sòl d'Espanya) va ser la primera iniciativa a aplicar les especificacions INSPIRE sobre LU / LC sobre modelització de dades, aconseguint importants avenços en estandardització, harmonització i coordinació de la producció de bases de dades de ocupació del sòl d'Espanya. Des de llavors SIOSE s'ha convertit en un model de bones pràctiques per a altres iniciatives europees. Un aspecte clau per entendre el model SIOSE és que es tracta d'un model orientat a objectes, cosa que té nombrosos avantatges pel que fa a riquesa descriptiva i extensibilitat. No obstant això, pot ser que el principal inconvenient que tinguin els sistemes de descripcions orientats a objectes sigui la seva escassa usabilitat o capacitat d'ús per part d'usuaris no experts. A més, els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) no estan preparats per emmagatzemar les dades d'usos del sòl modelitzats com a objectes d'una manera natural.

En aquest projecte s'ha conformat un grup de recerca multidisciplinari compost per geògrafs, geodestes, físics i informàtics amb un interès comú per l'estudi de les bases de dades geogràfiques. La col·laboració entre la universitat i l'equip de recerca responsable de la base de dades SIOSE és essencial per estudiar els inconvenients teòrics-pràctics i buscar-los una solució.

Els objectius principals d'aquest projecte tenen una part d'innovació tècnica i una altra aplicada. La innovació tècnica consisteix a integrar noves tecnologies de bases de dades geoespacials que permeten emmagatzemar les dades geogràfiques modelitzats com a objectes d'una manera més natural. Complementàriament, la part aplicada consistirà en utilitzar aquestes noves tecnologies en casos reals d'estudi que puguin beneficiar en major mesura del model orientat a objectes del SIOSE. Els desenvolupaments plantejats en aquesta proposta serviran per augmentar l'accessibilitat i capacitat d'ús de les dades LU / LC a Espanya. Això comportarà un millor aprofitament dels recursos tecnològics proporcionades per l'Institut Geogràfic Nacional, així com significatius estalvis de temps i recursos en la realització d'estudis de caràcter geogràfic.

 

WEb

Laboratori de Geomàtica - Institut Interuniversitari de Geografia


Laboratori de Geomàtica - Institut Interuniversitari de Geografia
Universitat d'Alacant
Apartat de Correus, 99
03080 Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3945

Fax: (+34) 96 590 9485

Twitter: http://www.twitter.com/geomatica_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464